Login:
 Logowanie
Login:
Hasło:  

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) podmiot transportujący odpady musi posiadać przy sobie kartę przekazania odpadu wystawioną przez posiadacza odpadu, który przekazuje odpad. Tak więc posiadacze odpadów zlecając wykonanie usługi zobowiązani są wystawiać transportującemu odpady kartę przekazania odpadów.